Webmail

ISP Config

Server příchozí a odchozí pošty: vps.boban.cz
Port pro příchozí poštu: 143 – IMAP, 110 – POP3, 995 – POP3S, 993 – IMAPS
Port pro odchozí poštu: 25 – PLAIN, STARTTLS, 465 – SSL, 587 – STARTTLS

Odchozí server vyžaduje ověření (stejné jako pro příchozí)


Stav serveru sleduje UptimeRobot

V případě potřeby se prosím ozvěte.